Volgende activiteiten

No events

Login Formulier

Inloggen voor ledeninformatie

Het Sint Dionysiusgilde is een schuttersgilde. Schuttersgilden beschermden dorp en kerk tegen plunderende bendes en huurlegers en dat is ook de reden dat ze nog steeds wapens hanteren. De kruisboog en later met de uitvinding van het buskruit het geweer zijn veel gebruikte wapens, die binnen de schuttersgilden nog worden gehanteerd. De beschermfunctie van het dorp is overgenomen door politie en leger, maar de sociale betekenis van een schuttersgilde is er nog altijd. Een schuttersgilde probeert bij te dragen aan de leefbaarheid in een dorp door dorpsactiviteiten en kerkelijke feesten op te luisteren met een kleurrijke aankleding. In veel dorpen organiseert het schuttersgilde de kermis zodat er voor iedereen vertier in het dorp is.

Schuttersgilden zijn nu broederschappen die zich kleden in historische gildekostuums (adel van de 16e eeuw) of zondags kostuum. De pofbroek is een traditionele uiting van een schuttersgilde, maar ook het zondagse jacket met hoge hoed is bij sommige schuttersgilden van toepassing. De gildebroeders en -zusters zijn de leden van een schuttersgilde. Zij beoefenen diverse disciplines, die voortkomen uit de tijd dat ze nog dorp en kerk moesten beschermen: gildetrommen, vendelzwaaien, geweerschieten, kruisboogschieten, bazuinblazen, standaardrijden. Daarnaast kent het schuttersgilde een aantal typische functies:

  • De koning(in) is de hoogste in rang bij het schuttersgilde en is voor één jaar de ambassadeur van het schuttersgilde. Tijdens het jaarlijkse koningschieten schieten alle gildebroeders en -zusters op een houten vogel en wie de laatste resten van de koningsvogel van de spil schiet, is voor één jaar gildekoning(in). De nieuwe koning(in) wordt omhangen met zilveren koningschilden, want elk jaar krijgt een gildekoning(in) een zilveren schild als herinnering geschonken door het schuttersgilde. Dit zilveren schild wordt toegevoegd aan de collectie van het schuttersgilde. Op de pagina Koningengalerij kun je alle zilveren schilden van het Sint Dionysiusgilde bewonderen.
  • De hoofdman is de voorzitter van een schuttersgilde. Hij/zij voert het woord tijdens jaarvergaderingen en begeleidt de koning(in) tijdens bezoeken aan hoogwaardigheidsbekleders of tijdens gildefeesten.
  • De deken-schrijver is de secretaris van een schuttersgilde. Hij/zij zorgt voor de correspondentie naar alle gildebroeders en -zusters en vormt het correspondentieadres voor alle inkomende en uitgaande e-mails en post. De deken-schrijver maakt ook jaarverslagen en houdt het archief van een schuttersgilde bij. De deken-schrijver is dus een belangrijke functie binnen een schuttersgilde.
  • De deken-schatbewaarder is de penningmeester van een schuttersgilde. Hij bewaakt de financiën, betaalt rekeningen en legt rekening en verantwoording af aan de kascontrolecommissie en middels een financieel verslag aan alle leden op de jaarvergadering.
  • Leden van de Overheid zijn bestuursleden, die elk een functie hebben in de diverse commissies die een schuttersgilde rijk is.
  • De keizer is de gildebroeder/zuster die zich 3 keer achter elkaar of 5 keer in totaal tot koning(in) heeft geschoten. Keizerspaar Wim en Ineke Roosengarten zijn het keizerspaar van het Sint Dionysiusgilde nadat Wim Roosengarten zich in 2014 tot keizer had geschoten.
  • De marketensters van een schuttersgilden verzorgen de gildebroeders en -zusters van een natje en droogje. Ze dragen daarvoor een mandje met brood, worst, kaas en een snijplank en een marketenstervaatje met daarin jonge jenever of een Limburgs Elske.
  • De hofdames horen tot de hofhouding van het koningspaar en vergezellen het koningspaar bij de diverse activiteiten en koningsrecepties.

Schuttersgilden ontmoeten elkaar tjidens gildedagen waar ze met elkaar de strijd aanbinden in diverse disciplines. Het gastgilde, de organisator van een gildedag, ontvangt de genodigden 's morgens voor een kerkdienst en koffietafel. Daarna biedt de gastgemeente de erewijn aan en begint om 12:30 uur de optocht der schuttersgilden door de straten van het gastdorp. Tijdens de optocht worden alle schuttersgilden gejureerd op de uniformiteit van de gildekostuums, het in de maat en in rechte rijen lopen, de uitstraling en bescherming van het koningspaar, het gedrag van de commandant, het ritme van de trommels en het zwaaien van de vendels. Een schuttersgilde in een gilde-optocht moet een dynamisch geheel zijn met marcherende gildebroeders en -zusters, goede beschermd koningspaar, vendelende vendeliers en tamboers met slaande trom. Dat kleurrijke geheel wordt beoordeeld door 6 deskundige juryleden en het schuttersgilde dat de meeste punten heeft vergaard, wint de ereprijs (een zilveren schild) van de gildedag. Een impressie van een gilde-optocht van het Sint Dionysiusgilde vind je aan het beginvan dit artikel. Op het wedstrijdterrein worden de wedstrijden in de diverse disciplines gehouden waar zilverprijzen gewonnen kunnen worden bij groeps- en individuele wedstrijden. Op het moment dat de wedstrijden zijn begonnen, is een schuttersgilde verspreid over het wedstrijdterrein: de tamboers zijn bij de gildetromwedstrijden, de vendeliers bij de vendelwedstrijden, de kruisboog schutters staan onder de schietbomen en de geweerschutters schieten op kogelvangers. Na afloop van de wedstrijden ontmoeten ze elkaar weer in de feesttent voor de bekendmaking van de prijswinnaars. En dan is het feest - een gildefeest!